Klassen består af:

Bestyrelsen består af:

Formand
Jan Jensen
Næstformand
Anders Liebst
Kasserer
Poul Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlem:
Jacob Schmidt
Suppleant:
Charlotte Engelsen

Klassens udvalg:

Klasse foreningen har følgende udvalg:
Kapsejlads udvalg;
Jan Jensen
PR-udvalg:
Anders Liebst
Web-udvalg:
David Kaarsberg
Teknisk udvalg:
Michael Norup (klasse måler)